1990ndad

Harvia läheb välismaale

1990ndatel hakkas Harvia eksportima oma tooteid Kesk-Euroopasse. Varsti laienes Harvia eksport Venemaale, Ida-Euroopasse, USA-sse ja Kaug-Idasse. 1992. a. anti Harvia Oy-le Kesk-Soome Aasta Ettevõtja tiitel.

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.