1990ndad

Harvia läheb välismaale

1990ndatel hakkas Harvia eksportima oma tooteid Kesk-Euroopasse. Varsti laienes Harvia eksport Venemaale, Ida-Euroopasse, USA-sse ja Kaug-Idasse. 1992. a. anti Harvia Oy-le Kesk-Soome Aasta Ettevõtja tiitel.