Keskkonnapõhimõtted

Harvia tooted on loodud ja toodetud keskkonda meeles pidades. Jätkusuutlikud valikud pole vaid keskkonna hüvanguks; need on kasulikud ka inimestele. Sümbol Harvia Cares näitab, et Harvia on pühendunud jätkusuutlikule arengule.

Tõeline tegevus keskkonna abistamiseks

Keskkonnaga seotud küljed on olnud Harvia jaoks tähtsaks fookusalaks juba mitu aastat. Neid peetakse silmas kõigis protsessides, disainist tootmise, logistika, kasutamise ja ümbertöötlemiseni. Meil on ISO 14001 standardil põhinev keskkonnapoliitika ning kõiki meie operatsioone juhitakse ja arendatakse vastavalt sellele poliitikale. Keskkonnapoliitika kindlustab, et Harvia uurib aktiivselt ja vähendab oma protsesside, toodete ja teenuste mõju kaskkonnale.

Märgina meie pühendumisest kesskonnaprobleemidele võtsime kasutusele sümboli Harvia Cares. Sümbolit Harvia Cares kasutatakse meie veebisaidil ja brošüürides, et anda edasi meie tegevust keskkonnaprobleemidega meie operatsioonides.

Pertti Harvia
Tegevdirektor
Harvia Oy

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.