Küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused elektrikeriste kohta

 

Kas kerisekividena võib kasutada ükskõik millist kivimaterjali?

Kerisekivid peaksid olema materjalist, mis on võimalikult raske, tumedat värvi ning mille kivid on suured, et need saaksid koguda võimalikult palju soojusenergiat. Keriste müüjad müüvad kive, mis on mõeldud spetsiaalselt kasutamiseks kerisekividena ning mida tarnivad tuntud tootjad; samuti on tagatud nende kivimaterjalide sobivus ja õige koostis. Levinud ja keristele sobivad kivimaterjalid on muuhulgas: peridotiit, oliviin ja oliviin-doleriit. Kerisekivisid ei tohi laduda liiga tihedalt, nii säilib hea õhuringlus. Nuoli ylös

 

Mida tuleb arvesse võtta oma leiliruumi sobiva kerise võimsuse valikul?

Leiliruumi seinad ja lagi peaksid olema korralikult isoleeritud, eriti kui ruumi kütmiseks soovitakse kasutada elektrikerist. Leiliruumi seinamaterjalid – näiteks betoon, palgid, klaas, keraamilised plaadid, tellised, klaasist seinaplokid jne. – vajavad üsna võimsat kerist ja kuumenemiseks päris pikka aega. Mida suurem on leiliruum oma mahult, seda suurem peaks olema kerise võimsus, et leiliruumi saaks leili võtmiseks piisavalt kuumaks kütta. Enne kui pöördute keriste edasimüüja poole, tehke selgeks, mis materjalist on teie sauna seinad ning kui suur on leiliruumi maht/sisepind. Leiliruumi ventilatsioonisüsteem tuleb korraldada selliselt, et kerise toodetud soojus ei läheks raisku. Leiliruumidesse sobivaid ventilatsioonisüsteeme on palju uuritud; juba aastaid on neid põhimõtteid rakendatud leiliruumi ventilatsiooni planeerimisel ja teostamisel iga uue hoone ehitusel. Tootja tootebrošüür – mida saab küsida keriste edasimüüjalt – sisaldab veel täpsemaid juhiseid kerise võimsuse valikuks. Nuoli ylös

 

Kui tihti peab peresaunas vahetama kerisekivisid?

Kui tihti kerisekivisid vahetada, sõltub reeglina sellest, kui tihti kerist kasutatakse. Kui keskmiselt kasutatakse kerist kaks korda nädalas, tuleks kive vahetada kord aastas. Kasuks tuleb, kui kivisid aegajalt ümber laduda, sest kivid kipuvad kasutuse käigus murenema, mistõttu kiviruum on tihemini täis ja õhu vaba ringlemine on takistatud. Hea õhuringlus aitab tagada, et keris töötab korralikult ning ka küttekehad peavad kaua vastu, kui pinnatemperatuur on madalam. Nuoli ylös

 

Mida tähendavad ohutuskaugused keristest?

Ohutuskaugused on minimaalsed kaugused põlevatest materjalidest ning ohutuskaugustest tuleb kinni pidada tulekahju tekke vältimiseks. Tootja on määranud vajalikud ohutuskaugused uuringute ja ohutusnõuete põhjal; määratud ohutuskaugusi ei tohi vähendada, sest siis võib tekkida tuleoht! Nuoli ylös

 

Kas elektrikeris võib anda elektrilöögi?

Kui elektrikerised on õigesti paigaldatud, on nende kasutamine ohutu. Ohutustehnikakeskus (Safety Technology Authority/ (Turvatekniikan keskus) jälgib keriste elektriohutusstandardeid ja väljastab tootjatele ja keristele ohutussertifikaadi. Soomes on heakskiidetud keristel märge FI. Keristel võib olla ka teistes maades väljastatud sertifikaadi silt. Kerised ühendatakse elektrivõrku nii, et metallosad, mida on võimalik puudutada, on maandatud. Tooted on disainitud selliselt, et välistada pingestatud osadega kokkupuutumist. Nuoli ylös

 

Kas kerise vooluahelasse võib elektrilöögi saamise välistamiseks lisada lekkevoolukaitsmed?

Ära ühenda kerist vooluvõrku läbi lekkevoolukaitsme, keris on maandatuna piisavalt kaitstud. Lekkevoolukaitset on sobilik kasutada väiksemate elektriseadmetega, nagu näiteks kohvikeetja. Nuoli ylös

 

Mis on leiliruumi õige temperatuur?

Leiliruumi temperatuur peab olema selline, et laval-istuja higistab ja tunneb end mugavalt. Ei olemas õiget või valet temperatuuri saunas, sest iga inimese puhul on erinev, mis talle kõige enam sobib. Siin loeb ka vanus ja tervislik seisund. Kui leiliruumis on kõrge temperatuur (80–100 oC), siis keha ei hakka kergesti higistama isegi kui viskate kividele õhuniiskuse suurendamiseks vett. Madalama temperatuuriga leiliruum (50–60 oC) ei tundu nii kuiv, sest õhu niisutamiseks saab kasutada piisavalt palju vett. Leilivõtjad taluvad leili ning tunnevad end hästi ja mugavalt! Traditsiooniliste, tavaliste keristega läheb üsna kaua aega, enne kui kerisekivid on piisavalt kuumad, ning leiliruumi temperatuur võib kergesti liiga kõrgeks minna. Et hoida leiliruumi temperatuuri piisavalt ja sobivalt madalal, peate valima mõne sellise kerise, nagu nt. elektrikeris Harvia Forte (Alati Valmis), millel saab temperatuuri vastavalt vajadusele ventileerimisklapi abil reguleerida. Nuoli ylös

 

Kas ma võin oma elektrikerist kasutada ka siis, kui üks/mõni selle küttekehadest on katki?

Katkine küttekeha tuleb kohe välja vahetada, sest küttekehad, mis on veel terved, peavad vastavalt termostaadi reguleerimisele kauem töötama ning mõni aeg hiljem võib üks praegu veel tervetest küttekehadest samuti katki minna. Nuoli ylös

 

Kas ükskõik kes võib kerise elektrivõrku ühendada; kellel on lubatud vahetada katkist küttekeha?

Kõik elektriseadmed, millel on kruvidega kinnitatud kaitsekest, et välistada ohtlike pingestatud osade katsumist, tuleb paigaldada ja neid hooldada kehtivate nõuete kohaselt ning neid võib paigaldada ja hooldada vastava ala spetsialist, volitatud elektriinsener või muu vastavate teadmistega isik. Nuoli ylös

 

Kas kerise materjalid võivad põhjustada ebameeldivat lõhna?

Esimesel kütmiskorral eemalduvad kerisest sinna erinevate tööetappide käigus sattunud kaitse- ja töötlusained. Need võivad põhjustada ebameeldivat lõhna ja isegi suitsu ning seetõttu tuleks kerise esmakordsel kütmisel hoolitseda hea ventilatsiooni eest saunas. Ebameeldivate lõhnade esinemise tõttu pole saunaskäik esimese kütmiskorra ajal soovitatav.

Tuleb arvestada ka sellega, et kui korteri mis tahes osas on tehtud selliseid remonditöid, mille juures on kasutatud värvi, lakki, liimi vms. aineid, mis sisaldavad lenduvaid koostisaineid (nt. lahusteid), põhjustavad need ka väikestes kogustes tugeva "petrooleumitaolise" lõhna tekke, kui sellised õhuga segunenud lahustiaurud liiguvad kerise kuumade kivide ja küttekehade vahelt läbi. Lõhna teke kaob, kui korteris kasutatud ained on täielikult ära kuivanud.

Kerise kütmine võib esile tuua ka teisi õhus esinevaid lõhnu, mis ei pärine saunast ega kerisest. Sellisteks lõhnadeks on muuhulgas toiduvalmistamise käigus kasutatavatest intensiivsetest maitseainetest, nagu sibulast, tekkivad lõhnad. Samuti võib sauna sissetuleva õhuga seguneda näit. autogaraazi või õlitäitetoru lähedusest tulenevalt lõhnu, mida võib saunaskäigu ajal tunda. Nuoli ylös